Повідомлення на тему \"Хромосомні мутації\"​
Ответ
5/5 (1 оценка)
1
Dereka01 3 месяца назад
Светило науки - 5 ответов - 0 раз оказано помощи
Хромосомні мутації характеризуються змінами в структурі хромосом. Розрізняють такі типи хромосомних мутацій: делеції - втрата гена його фрагмента або групи генів; дуплікації – подвоєння якої-небудь ділянки хромосоми; інверсії – поворот фрагмента хромосоми на 180 градусів; у результаті такої мутації кросинговер у відповідному районі хромосоми стає неможливим, що призводить до значних відхилень мейозу (поділу клітин); транслокації – перенесення фрагмента ДНК на нове місце. Інтрахромосомні транслокації здійснюються в межах однієї хромосоми, а екстрахромосомні – з однієї хромосоми в іншу; перенесення фрагмента може бути одностороннім або взаємним.
На малюнку зображена аномалія (полідактилія), яка виникає внаслідок хромосомної мутації (поява третьої хромосоми в 15-й парі).
Qoitf 3 месяца назад

дякую! ❤️