Повідомлення про наслідки колоніальної політики для країн азії та африки


Даю 30 баллов
Ответ
4/5 (2 оценки)
2
baranovskydavid 3 месяца назад
Светило науки - 10 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

Колоніальна політика провідних європейських держав в Азії та Африці мала як негативні, так і позитивні наслідки.  Після завоювання колоній європейці почали інтенсивно освоювати їх. Метрополії (держави та приватні компанії) вкладали в ці території значний капітал. Так, великі інвестиції спрямовували в добувну промисловість Південної Африки для розробки її родовищ золота й алмазів.  У колоніях будували залізниці. Особливо інтенсивне залізничне будівництво велося в Індії, Західній Африці, Південній Африці.  Потреба в кваліфікованих кадрах для промислового виробництва й колоніальної адміністрації сприяли створенню національної системи освіти.  Наприкінці XIX ст. були закладені основи спеціалізації сільського господарства у виробництві експортних культур.  Панування європейських країн в Африці стримувало зростання злочинності та розвиток міжнаціональних і міждержавних конфліктів на етнічному й релігійному ґрунті.  З іншого боку, залучення колоній до світового ринку, створення основ промислового виробництва супроводжувалося хижацькою експлуатацією населення колоній і їхніх природних ресурсів.  Панування колонізаторів, феодальні пережитки зумовили зростаюче аграрне перенаселення. Ґрунти виснажувалися, неухильно знижувалася врожайність. Мільйони людей гинули від голоду та епідемій.

Объяснение: