LAZARUS
2.Створіть проект, у якому потрібно сформувати табличну величину з 8 цілих чисел, що знаходяться в рядках багаторядкового тексто вого поля, і зобразити значення кожного елемента кругом відповід ного радіуса. Збережіть проект у папці з іменем Завдання 6.3.2, створеній у вашій папці.
3.Створіть проект, у якому потрібно сформувати табличну величину з 8 цілих чисел, що знаходяться в рядках багаторядкового тексто вого поля, і зафарбувати в зелений колір фігуру, що відповідає найменшому елементу табличної велечини, а в сірий-усі інші фігури Збережіть проект у папці з іменем Завдання 6.3.3, створеній у вашій папці.
Можна файл або скрін коду
Дякуюю
Ответ
0.5/5 (8 оценок)
9
anjikkingg 2 года назад
Светило науки - 94 ответа - 0 раз оказано помощи

Ответ:

2) procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var a: array[1..8] of integer; i:integer;

begin

for i := 1 to 8 do

a[i] := StrToInt(Memo1.Lines[i-1]);

Shape1.Height:=a[1];

Shape2.Height:=a[2];

Shape3.Height:=a[3];

Shape4.Height:=a[4];

Shape5.Height:=a[5];

Shape6.Height:=a[6];

Shape7.Height:=a[7];

Shape8.Height:=a[8];

end;  

3) procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var a: array [1..8] of real; b: array [1..8] of TShape; i: integer; min: real;

begin

for i := 1 to 8 do

a[i] := StrToInt(Memo1.Lines[i-1]);

min := a[1];

for i := 1 to 8 do

If a[i] < min Then min := a[i];

b[1] := Shape1; b[2] := Shape2; b[3] := Shape3; b[4] := Shape4;

b[5] := Shape5; b[6] := Shape6; b[7] := Shape7; b[8] := Shape8;

for i := 1 to 8 do

If a[i] = min Then b[i].Brush.Color:= clgreen else b[i].Brush.Color:= clgray;

end;