У результаті реакції між олеїновою кислотою та натрій гідроксидом утворилася сіль масою 212,8 кг. Обчисліть маси вихідних речовин. Назвіть утворену сіль. відповідь
Ответ
5/5 (1 оценка)
2
sabalinadara02 1 год назад
Светило науки - 1 ответ - 0 раз оказано помощи

Ответ:

Объяснение:

Відомо: m(С17Н33СООNa)=212,8 кг

Знайти: m(С17Н33СООН)-?, m(NaOH)-?

Розв'язування.

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

х кг у кг 212,8 кг

C17H33СOOH + NaOH → C17Н33COONa + H2O

282 кг 40 кг 304 кг

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 кмоль олеїнової кислоти C17H33COOH і 1 кмоль натрій гідроксиду NaOH з утворенням 1 кмоль натрій олеїноату C17H33COONa. Обчислюємо молярні маси (Mr кг/кмоль = M) речовин й, відповідно, масу 1 кмоль.

Mr(C17H33COOH)=18•Ar(C)+34•Ar(Н)+2•Ar(О)=18•12+34•1+2•16=282,

M(C17H33COOH)=282 кг/кмоль. Маса 1 кмоль=282 кг.

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40,

M(NaOH)=40 кг/кмоль. Маса 1 кмоль=40 кг.

Mr(C17H33COONa)=18•Ar(C)+33•Ar(Н)+2•Ar(О)+Ar(Na)=18•12+32•1+2•16+23=

=304, M(C17H33COONa)=304 кг/кмоль. Маса 1 кмоль=304 кг.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу олеїнової кислоти:

х кг/ 282 кг = 212,8 кг / 304 кг, звідси

х кг • 304 кг = 212,8 кг • 282 кг

х = 212,8 кг • 282 кг : 304 кг

х =m(C17H33COOH)=197,4 кг

За допомогою пропорції обчислюємо масу натрій гідроксиду:

у кг/ 40 кг = 212,8 кг / 304 кг, звідси

у кг • 304 кг = 212,8 кг • 40 кг

у = 212,8 кг • 40 кг : 304 кг

у =m(NaOH)=28 кг