Питання №1 ?
2 бали
Яке місто Данило Галицький обрав столицею своєї держави?

Холм

Галич

Львів

Володимир

Питання №2 ?
2 бали
Який кочовий народ допомагав руським князям воювати проти монголо-татар в битві на річці Калка?

авари

печеніги

половці

хозари

Питання №3 ?
2 бали
Скільки правив Данило Галицький?

4 роки

22 роки

15 років

26 років

Питання №4 ?
2 бали
У чому виявилося панування Золотої Орди на руських землях?

У спробах монголів примусити русичів зректися християнської віри

У безпосередньому включенні завойованих земель до Золотої Орди

У запровадженні податків та повинностей з підлеглого населення

У створення ординцями постійно діючого адміністративного апарату

Питання №5 ?
2 бали
Яке твердження характеризує зовнішню політику галицько-волинського князя Данила Романовича?

Уславився переможними походами на печенігів та половців

Переміг німецьких-рицарів хрестоносців під Дорогочином

Брав участь у героїчній обороні Києва від монголо-татар

Визволив галицько-волинські землі від монгольських військ

Питання №6 ?
2 бали
Війська якого хана вдалось перемогти Данилові:

Бурундая

Чингізхана

Куремси

Батия
Ответ
0/5 (0 оценок)
0
tarannasta31 3 года назад
Светило науки - 15 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

1 . Галич

Объяснение:

остальное сама ищу