Розробити програму, дотримаючись таких вимог: використо- вувати статичні масиви; максимальні розміри масиву (N i M) – статичні константи; реальні розміри масиву n i m (n<N, m<M) – ввести з клаві- атури (при цьому здійснювати перевірку правильності введення даних); елементи масиву – псевдовипадкові числа, згенеровані на інтервалі [a, b], де a і b (a<b) вводяться з клавіатури; усі вхідні дані і також елементи масиву виводити на екран. 13 Реалізувати програму, яка міняє місцями останній рядок і перший стовпець квадратної матриці.​
Писати на мові C++​
Ответ
0/5 (0 оценок)
1
Hn94 3 года назад
Светило науки - 72 ответа - 0 раз оказано помощи

Ответ:

#include <iostream>

#include <ctime>

#include <string>

using namespace std;

int main()

{

srand(time(NULL));

const int N = 5, M = 5; // Константні розміри матриці

if (N != M) // Перевірка на не квадратну матрицю

{

 cout << "n should be equal to m" << endl;

 return 0;

}

int a, b; // Межі випадкових чисел масиву

cout << "Enter a: ";

cin >> a;

cout << "Enter b: ";

cin >> b;

int Width = max(to_string(a).length(), to_string(b).length()) + 1; // Ширина для cout

int arr[N][M]; // Статичний масив

int result[N][M]; // Статичний масив (результат)

cout << "n = " << N << endl

 << "m = " << M << endl

 << "Interval - [" << a << ";" << b << "]" << endl << endl

 << "Our matrix: " << endl;

for (int i = 0; i < N; i++)

{

 for (int j = 0; j < M; j++)

 {

  arr[i][j] = a + rand() % (b - a + 1);

  cout.width(Width); // Щоб було красиво

  cout << arr[i][j];

 }

 cout << endl;

}

for (int i = 0; i < N; i++)

{

 for (int j = 0; j < M; j++)

 {

  if (j == 0 && i != N - 1)

  {

   result[N - 1][i + 1] = arr[i][j];

  }

  else if (i == N - 1 && j != 0)

  {

   result[j - 1][0] = arr[i][j];

  }

  else

  {

   result[i][j] = arr[i][j];

  }

 }

}

cout << endl << "Result matrix:" << endl;

for (int i = 0; i < N; i++)

{

 for (int j = 0; j < M; j++)

 {

  cout.width(Width); // Щоб було красиво

  cout << result[i][j];

 }

 cout << endl;

}

}

Объяснение:

ПС ти з клавіатури не можеш вводити розмір масиву, який заданий статично.(а в умові задачі сказано про статичний масив) Для цього треба створювати динамічний масив. Тож змінити розмір масиву можна змінивши в коді константи N та M. Пиши якщо що, код відредагую