СРОЧНО ПРОШУ ПОМОГИТЕ С КР ПО ФИЗИКЕ

1. Тиск, який створює стовп ртуті висотою 760 мм (1 бал)
а) Атмосферний тиск б) Закон Паскаля
в) Гідростатичний тиск г) Сполучені посудини

2. Одиницею вимірювання в СІ площі поверхні є: (1 бал)
а) м2 б) кг/м3 в) Н г) Па

3. Сила гідростатичного тиску визначається за формулою: (1 бал)
а) p = ρgh б) F = ρgV в) F = ρghS г)

4. Подайте в кілопаскалях тиск 230 мм рт. ст. (1 бал)

5. Визначте тиск рідини на дно посудини, якщо в неї налили шар
нафти висотою 0,15 м. Густина нафти 800 кг/м3 (2 бали)

6. На тіло об’ємом 0,002 м3 діє виштовхувальна сила 0,016 кН. Обчисліть густину рідини, в яку занурене тіло.

7. На малий поршень гідравлічного преса, площа якого 200 см2
діє сила 100 Н. Яка площа великого поршня, якщо рідина тисне на нього iз силою 2 кН? (2 бали)

8. Алюмінієву деталь розмірами 30×30×15 см занурюють в олію.Яку
силу потрібно прикласти, щоб утримати цю деталь в олії? (3 бали)
Ответ
1/5 (4 оценки)
11
vk6740376 3 года назад
Светило науки - 13 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

1.г

2.а

3.а

4.30.66

5.p=10H/кг•0,15м•800кг/м³=1200Па

6.V=0.002 м3     F=16 H    ρ=?

===

F=ρ*V*g

ρ=F/(V*g)=16/(0.002*10)=800 кг/м3

7. S2 = 4000 см2

8.F= p(po)gV

V=30×30×15=13500 см³= 1,35×10^-2 м³

р(ро)= 920 кг/м³

F= 920×10×1,35×10^-2= 124,2 H

Объяснение: