1.Запишіть 5 формул амфотерних гідроксидів та відповідних оксидів, вкажіть валентність кожного елемента.
2. Дописати рівняння, назвіть реагенти.
1.AlCl3 + LiOH=
2.Fe2O3 + HCl =
3.Al2O3 + Na2O =
4.ZnO + HNO3 =
5.Al2O3 + KOH =
6.Al(OН)3 + КOН =
Ответ
5/5 (1 оценка)
1
bliznukalona 3 года назад
Светило науки - 13 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

1. AlCl3(алюміній хлорид)+3LiOH(літій гідроксид)=AL(OH)3+3LiCl

2.Fe2O3(ферум оксид)+2HCl(гідроген хлорид)=2FeCl+H2O

3.Al2O3(алюміній оксид) + Na2O (натрій оксид)=2NaAlO2

4.ZnO(цинк оксид) + HNO3(гідроген нітрат)=Zn(No3)2+H2O

5.Al2O3(алюміній оксид) +6 KOH(калій гідроксид) =2Al(OH)3+3 K2O

6.Al(OН)3(алюміній гідроксид) + КOН(калій гідроксид) =Al(OH)3+KOH

Объяснение:

1.