Творчість Георгія Нарбута яскрава сторінка (у,в) українс…кому
мистецтві. Його (по)праву називають одним із (най)більших
графіків сучасності.
А як (в,у)се починалося? (З)малку вирізував витинанки любив
малювати орнаменти квіти змальовувати літери (зі,із) старих
книжок. Навчався (у,в) (г)лухівській гімназії де зацікавився
книжковою іл….юстрацією. Далі буде навчан…я в (п)ет…рбурзі
(м)юнхені після чого він поверне…ся в Україну.
(в,у) Ки…ві Георгій Нарбут виконує ескізи (у)країнських
грошових знаків гривень поштових марок. Того (ж) року
(з,с)творює іл….юстрації до «Енеїди» Котляревського.
Художник кохався (у,в) ст…хії українського народного
мистецтва старовин…ої народної грав…юри дитячої іграшки
народної картини «Козак Мамай». Він любив малювати
(старо)давню арх…тектуру знаходячи… в арх....тектурних
фантазіях наснагу для пошуків ціліс…ного образу книги. Особливо
в…лику роль відіграють (в,у) його іл…юстраціях характерні для
України барок..ові та клас..ичні арх…тектурні ел…менти соборів
церков старовин…их палаців. Скажімо риси (ч)ернігівської
арх…тектури можна (у,в)пізнати в його іл…юстраціях до казок
Андерсена що (з,с)приймає..ся доречно й надає їм національного
к…лориту.
Георгій Нарбут навіть робив ескізи ет..кеток оформлен..ь
упаковок неодмін…о надаюч… цим малим формам графіки
національних рис.
Нарбут став для багатьох поколі…ь українських графіків ор…єн
тиром (й,і) духовним наставником (в,у) вироблен…і свого стилю.
Ответ
0/5 (0 оценок)
0
karinaaa09 3 года назад
Светило науки - 3 ответа - 0 раз оказано помощи

що тут потрібно зробити?