Біографічну довідку про Пантелеймон Кулішу​
Ответ
0/5 (0 оценок)
1
kucharskaangela23 9 месяцев назад
Светило науки - 6 ответов - 0 раз оказано помощи

Объяснение:

7 серпня 1819 Народився в містечку Воронежі колишнього Глухівського повіту Чернігівської губернії (тепер — Шосткинський район Сумської області) в родинізаможного козака. Навчався в Новгород-Сіверській гімназії.

1836 закінчив п’ять класів Новгород-Сіверської гімназії

1839—1840 навчався на філософському та юридичному факультетах Київського університету, але не закінчив його

1841 прозові твори: «Циган», «Огненный змей. Повесть из народных преданий»

1841-1845 викладав російську словесність у Луцькій, Київській, Рівненській та Петербурзькій гімназіях. Підтримував діяльність Кирило-Мефодіївського братства.

1845 Опублікувавши перші розділи роману «Чорна рада» у журналі «Современник», письменник здобуває визнання громадськості.

22 січня 1847 Побрався з Олександрою Михайлівною Білозерською.Боярином на весіллі був співучий, дотепний, веселий друг Пантелеймона — Тарас Шевченко.

 квітень 1847  у Варшаві, де за відрядженням Петербузької Академії вивчав слов’янські мови та культури, письменник був заарештований у справі Кирило-Мефодіївського братства і висланий спочатку до Вологди, а потім до Тули із забороною писати й друкуватися.

1847—1850 Куліш перебував на засланні, працював державним службовцем.

1851 повернувся до Петербурга, працював урядовцем у Міністерстві державного майна.

1852 «История Ульяны Терентьевны»,«Яков Яковлевич»

1856 «Феклуша»

1856 — 1857 З’являється двотомне видання «Записки о Южной Руси», збірка безцінних фольклорно-історичних та етнографічних нарисів, що викликала загальне схвалення.«Чорна рада»,«Граматка», «Народні оповідання».

1862 Куліш укладає свою першу поетичну збірку «Досвітки. Думи і поеми», що виходить у Петербурзі.

1864 — 1868 Жив у Варшаві.

з 1871 Живе у Відні.

1873 Живе у Петербурзі.Він готує тритомне дослідження «История воссоединения Руси», в якому прагне документально підтвердити ідею історичної згубності народно-визвольних рухів і піднести культуротворчу місію польської шляхти, ополяченого українського панства і російського царизму в Україні.

1882 виходить збірка «Хуторна поезія». Наступного року Куліш відійшов від громадської діяльності й, усамітнившись у маєтку дружини на хуторі Мотронівка (тепер у складі є Оленівка Чернігівської області), присвятив себе літературній та науковій праці.

1883 Поема «Магомет і Хадиза», збірка поезій «Дзвін»

1884 Драма у віршах «Байда, князь Вишневецький»

14 лютого

1897 Помер на хуторі Моторнівка