З яких документів наведено уривки з джерел? ● Визначте історичне значення подій, про які йдеться.
А. «Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовського, за його проханням, з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належного управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, в якій бути головним нашому генералу графу Рум’янцеву і з ним чотирьом великоросійським членам».
Б. «Для певного і правильного одержання казенних прибутків у намісництвах Київському, Чернігівському і Новгород-Сіверському, щоб запобігти всяким втечам і обтяженню помі-щиків і інших сільських жителів, кожному з поселян залишитися на своєму місці і при сво-єму званні, де він записаний нинішньою останньою ревізією, за винятком тих, які відлучи-лися до оголошення цього нашого указу. На випадок же втеч після оголошення цього указу діяти за загальними державними постановами... Ми визнали за необхідне вчинити однакове розпорядження і щодо тих повітів, із яких складалася колишня Слобідська Українська губернія і які тепер увійшли до складу Харківського і частково Курського й Воронезького намісництв».
Ответ
0.5/5 (8 оценок)
12
kseniakurilova0602 1 год назад
Светило науки - 1 ответ - 0 раз оказано помощи

А. З указу російської імператриці Катерини ІІ про ліквідацію гетьманства та утворення Малоросійської колегії (1764).

Б. (1783 р. 3 травня)

Указ Катерини другої про остаточне закріпачення селян на Лівобережній і Слобідській Україні.