Контрольна робота з теми« Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова»

Тестові завданняЗавдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть рядок, у якому подано правильне твердження:

а) однорідні члени речення - це ті, які відносяться до одного члена речення;

б) звертання – це слово чи сполучення слів, що називає того, до кого

звернена мова ;

в) вставне слово є членом речення;

г) кома не ставиться між однорідними членами, якщо вони з’єднані

повторюваними сполучниками.

2. Укажіть рядок, у якому правильно поставлено розділові знаки в

реченні з однорідними членами:

а) Щасливо, радісно весільно квітує нива молода.

б) Сила, та розум – краса людини.

в) Тягнуться до сонця і квіти, і трави, і віти кучеряві.

г) У нашому саду ростуть такі дерева – яблуні, груші, сливи.

3. Укажіть рядок, у якому правильно виділено звертання:

а) Жив, живеш і будеш жити мій народе.

б) Не розлюблю тебе ніяк, моя вишнева Україно.

в) О краю мій тужу я за тобою!

г) Люблю я сонечко, тебе.

4. Укажіть рядок, у якому подано речення із вставним словом, що означає невпевненість:

а) У калині, кажуть, материна любов і мудрість.

б) Скажіть, будь ласка, де живе мрія.

в) Видно, борсук знав, коли достигають плоди, і зараз не навідувався сюди.

г) Без сумніву, і ми не в тім’я биті.

5. У якому варіантіНЕ виділене вставне слово:

а) Чужа душа – то, кажуть, темний ліс.

б) Мова - це, без сумніву, фундамент культури.

в) Може то птахи приносять на своїх крилах весну?

г) Нам літня ніч короткою здається.

6. Однорідними присудками ускладнене речення:

а) Скрізь червоно: на небі, і на узгір’ях, і на горі.

б) Любив дід гарну бесіду і добре слово.

в) Тече вода в синє море, та не витікає.

г) Раділи верби і тополі…

Завдання з кількома відповідями

7. Укажіть речення, у яких приузагальнювальному слові ставимо:

1- двокрапку, 2 – тире (розділові знаки пропущено): (2б)

а) Усі квіти тягнуться до сонця маки ромашки волошки.

б) І над водою і над гаєм все мовчить.

в) І доріжки і стежини – усе замело снігом.

г) Верба й калина символи України.

8. Укажіть речення, у яких є поширене звертання (розділові знаки

пропущено): (1б)

а) До тебе люба річечко ще вернеться весна.

б) Скажіть шановний де мешкає Софія.

в) Як тебе не любити Києве мій.

г) Друже радий зустрічі з тобою.

9. Укажіть речення, у яких правильно поставлені розділові знаки: (1б)

а) Раділи і садок і поле, і долина.

б) Будинки, сади, сніги - усе мліє в теплі сонця.

в) Світить та не гріє сонце золоте.

г) У лісі не було нічого: ні ягід, ні грибів, ні черешень.

10. Поставте розділові знаки в реченні. Переробіть речення так, щоб узагальнювальне слово стояло після однорідних членів. (2б)

Усе навколо сповнене весняної сили дерева птахи люди.
Ответ
1/5 (3 оценки)
4
maksimovaa794 1 год назад
Светило науки - 2 ответа - 0 раз оказано помощи

Ответ:

Объяснение:

1 Б

2 В

3 Б

4 В

5 В

6 В

7 А Б

8 А В

9 Б Г

10 дерева, птахи, люди - усе навколо сповнене весняної сили

Ответ
4/5 (1 оценка)
2
do85459 1 год назад
Светило науки - 1 ответ - 0 раз оказано помощи

Ответ:

1 Б

2 В

3 Б

4 В

5 В

6 В

7 А  

8  В

9 Б  

10 дерева, птахи, люди - усе навколо сповнене весняної сили

Объяснение: