​помогите пожалуста помогите
Ответ
2.5/5 (2 оценки)
0
anasttassia 1 год назад
Светило науки - 28 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

а)cosB= CB/AB=8/10=4/5=0,8

б)sinA=CB/AB=8/10=4/5=0,8

в)tgB=AC/CB=6/8=3,4=0,75

г)cosA=AC/AB=6/10=3/5=0,6

Пошаговое объяснение:

Опираючись на означення синуса,косинуса та тангенса:

Синус- відношення протилеглого катета до гіпотенузи

Косинус - відношення прилеглого катета до гіпотенузи

Тангенс - відношення протилежного катета до прилеглого катета