ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 30 БАЛЛОВ!!!!!!!!!
Вставити пропуски та закінчити речення:
1. Рухом називається перетворення, яке _____________________________ _
2. Дві фігури називаються рівним, якщо ____________________________
3. Властивість паралельного перенесення: паралельне перенесення
4. при паралельному перенесенні на вектор (m; n) образом точки А(х 1 ; у 1 ) є
точка
5. Точки А і А 1 називаються симетричними відносно прямої l, якщо _____
6. Фігури називаються симетричними відносно прямої l, якщо _____
7. Осьова симетрія є _____________________________________________
8. Прикладами фігур, які мають вісь симетрії є: ______________________
9. Точки А і А 1 називають симетричними відносно точки О, якщо ______
10. Фігуру називають симетричною відносно точки О, якщо ____________
11. Прикладами фігур, які мають центр симетрії є: ____________________
12. Властивість повороту: поворот є ________________________________
13. Дві фігури називаються подібними, якщо _________________________
14. Відношення площ подібних многокутників дорівнює _______________
Ответ
5/5 (1 оценка)
1
1234555501 1 год назад
Светило науки - 10 ответов - 0 раз оказано помощи
1)— перетворюється з однієї фігури в іншу.
2)—можна сумістити накладанням одна на одну.
3)—1.Паралельне перенесення є рухом. 2. При паралельному перенесенні точки переміщуються вздовж паралельних прямих (або однієї прямої) на ту саму відстань.
4)—
5)—
6)—Точки X і X1 називаються симетричними відносно прямої l, якщо пряма l є серединним перпендикуляром до відрізка
7)— це є вид дзеркального відбиття, при якому множиною нерухомих точок є пряма, яку називають віссю симетрії.
8)—ромб
11)—паралелограм
12)—1) Перетворення повороту є переміщенням. 2) Центральна симетрія є поворотом на 180°. 3) При повороті пряма переходить у пряму.
13)—дві фігури називаються подібними, якщо вони переводяться одна в одну перетворенням подібності.
14)—Відношення площ подібних фігур дорівнює квадрату коефіцієнта подібності.