Відомо, що електричний струм - упорядкований рух заряджених частинок. Чи означае це, що під час протікання електричного струму в металах елек трони перестали брати участь у хаотичному русі?
Ответ
0/5 (0 оценок)
1
kazkakata 8 месяцев назад
Светило науки - 6 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

так

Объяснение:

Електричний струм в металах - це напрямлений рух вільних електронів. Рух вільного електрону в металах обумовлено тепловим рухом. При появі зовнішнього електричного поля в металі окрім теплового руху електронів виникає їх впорядкований рух(дрейф), тобто електричний струм.