1. Тіл - халыктын ерекше белгісі, бірак тарихтан даму барысында тілдін баска аймактар
таралуы байқалады.
а. Еуропалык тiлдердiн Африкада жэне Оңтүстік Америкада таралу себебі: түсіндірісі
b. Еуропа елдерінде билингвизмнің кездесу себебін анықтаңыз,
с. Тілдің таралу сызбасын толыктырыныз.
Тілдік таралуы
Кен таралған тілдер
Отау тілдер
1
2.​
Ответ
2.5/5 (2 оценки)
0
nurasylisakhan 3 года назад
Светило науки - 2 ответа - 0 раз оказано помощи

Ответ:

а болады қате болса кешр