Үркер – бір жерге жиналған жұлдыздардың жиынтығы. Үркердің ең жарық 9 жұлдызын көзбен көруге болады. Олар неткен әдемі. Өздері сан түрлі. Бірі үлкен – қатты жарқырайды. Бірі кішкентай – ақырын жымыңдайды. Себебі бізге жақын жердегі жұлдыздар үлкенірек болып көрінеді, алыстаған сайын кішірейе түседі. Үркердің ең жарық жұлдызы «Альциона» деп аталады.
найдите и выпишите 3 главных слов и сделайте с ними предложения (1 слово в одном предложении)
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ДАЮ 20 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ
2.5/5 (2 оценки)
2
arajlymtemirhan33 3 года назад
Светило науки - 3 ответа - 0 раз оказано помощи

Ответ:

Слова: Үркер,Альциона,Жарық жұлдыз.

1.Үркер бірге жиналған жұлдыздардың үлкен жиынтығы.

2.Үркердің құрамындағы ең жарық жұлдыз Альциона.

3.Үркердің ішінде 9 жарық жұлдызды көзбен көруге де болады.

Объяснение:

Можна лайк,подписка!

Ответ
1/5 (1 оценка)
1
inzhuernazar22 3 года назад
Светило науки - 3 ответа - 0 раз оказано помощи

Объяснение:

Үркер,9 жұлдыз, Альциона.

Үркер – бір жерге жиналған жұлдыздардың жиынтығы.

Үркердің ең жарық 9 жұлдызын көзбен көруге болады.

Үркердің ең жарық жұлдызы «Альциона» деп аталады.