Дам 25 балов
278. Жалаң сүйлөмдөрдөгү баяндоочтук милдетти аткаруучу сөздөр-
дүн синонимин тапкыла.
Үлгү: Окуучу саламдашты - учурашты.
Эжем жарыялады -
Маселе далилденди -
Мугалим кубанды -
Спортсмендер мелдешти -
Сабактар аяктады -
Атам сезди -
Ответ
1/5 (3 оценки)
5
kdsva12 3 года назад
Светило науки - 3 ответа - 0 раз оказано помощи
Эжем жарыялады - жар салды
Маселе далилденди - чыгарылды
Мугалим кубанды- суйунду
Спортсмендер мелдешти- куч сынашты
Сабактар аяктады- бутту
Атам сезди - туйду