Задача 3
Визначити вартісні показники використання основних виробничих фондів та поясніть отримані
результати, якщо:
- тарифні доходи з ПДВ, тис. грн. - 18600,0;
- середньорічна вартість ОВФ , тис. гри. . - 32344,0.
- сума прибутку, тис. грн.. – 5989,0
- середньооблікова чисельність робітників, роб.
-45
Ответ
5/5 (1 оценка)
0
romokei845 8 месяцев назад
Светило науки - 139 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

Объяснение:

Вартісні показники використання ОВФ (основних виробничих фондів) можна визначити за допомогою наступних формул:

Коефіцієнт використання ОВФ = сума прибутку / середньорічна вартість ОВФ.

Коефіцієнт обслуговування ОВФ = тарифні доходи з ПДВ / середньорічна вартість ОВФ.

Для вирішення задачі необхідно підставити дані в формули:

Коефіцієнт використання ОВФ = 5989,0 / 32344,0 = 0,185.

Отриманий коефіцієнт говорить про те, що підприємство використовує свої основні виробничі фонди не на 100%, а менше - лише на 18,5%. Це може свідчити про зниження ефективності використання ОВФ.

Коефіцієнт обслуговування ОВФ = 18600,0 / 32344,0 = 0,575.

Отриманий коефіцієнт говорить про те, що підприємство має можливість оплатити витрати на обслуговування своїх основних виробничих фондів практично на повну вартість - 57,5%.