Визначте, які ознаки відповідають поняттю «необхідна оборона», а які поняттю «крайня необхідність».

1) Шкода має бути завдана лише тим, хто посягає; 2) шкода завдана третім особам, непричетним до створення небезпеки; 3) завдана шкода має бути меншою, ніж відвер- нута; 4) шкода має відповідати характеру посягання; 5) за- стосовується проти протиправного посягання; 6) застосову ється для відвернення небезпеки, яку створюють тварини, сили природи, стихії; 7) є підставою звільнення від адміні- стративної та кримінальної відповідальності; 8) є підставою звільнення від будь-якої відповідальності; 9) може застосо- вуватися лише в разі неможливості уникнути небезпеки або відвернути її іншим шляхом; 10) може застосовуватися не- залежно від можливості уникнути посягання.
Ответ
1.7/5 (3 оценки)
3
uliakostiv562 6 месяцев назад
Светило науки - 4 ответа - 0 раз оказано помощи

1. крайня необхідність

2. крайня

3.необхідна

4.крайня

5.необхідна

6.крайня

7.крайня

8.необхідна

9.необхідна

10.крайня