відносна молекулярна маса вуглеводню 58. масові частки карбону, гідрогену в ньому становлять 82,76;17,24 % відповідно. знайдіть формулу вуглеводню, наведіть формули одного із його гомологів, а також ізомера. до якого гомологічного ряду належить вуглеводень? запишіть рівняння реакції дегідрування, окиснення, галогенування за участю цього вуглеводню.Із якого галогеноалкану можна добути цю сполуку? наведіть рівняння відповідної реакції, вкажіть її назву і назву реагента.
Ответ
0/5 (0 оценок)
1
bnddnina 3 месяца назад
Светило науки - 72 ответа - 55 раз оказано помощи

Відповідь:

Пояснення:

n(C) = W(C) * Mr (CxHy) / Ar(C) = 0,8276 * 58 г/ моль /12 г/моль = 4

n(H) = W(H) * Mr (CxHy) / Ar(H) = 0,1724 *58 г/ моль / 1 г/моль = 10

Це - бутан C4H10, гомологі -  пентан С5Н12,  пропан С3Н8.

Ізомер - 2-метилпропан CH3-CH-CH3

                                                    ↓

                                                   CH3

Дегідрування:  C4H10 →C4H8 + H2

Окиснення : 2C4H10 + 13O2 = 8CO2 + 10H2O

Галогенування: C4H10 + Cl2 = C4H9Cl + HCl  (відбувається поетапно)

Бутан можна добути із  брометану (реакція Вюрца)

2CH3CH2Br + 2Na = CH3-CH2-CH2-CH3 + NaBr