Тапсырма
1. Темір (II), темір (III) гидроксидтерін қалай алады?
2. Түзілген тұнбалардың түстері қандай?
3. Темір гидроксидтері қышқылмен әрекеттескенде қандай заттар түзіледі?
4. Темір (III) гидроксиді уақыт өте келе қандай өзгеріске ұшырайды?
5. Тиісті реакциялардың молекулалық және иондық теңдеулерін жазыңдар.
Ответ
3/5 (1 оценка)
2
98aikoshaa 3 месяца назад
Светило науки - 16 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

1. Fe(II) гидроксилін алу:

FeCl2+2NaOH-->Fe(ON)2 +NaCl

Fe(III) гидроксидін алу:

FeCl3+3NaOH--->Fe(OH)3 +3NaCl

2. Fe(OH)2 - ақ түсті

Fe(OH)3 - қызыл-қоңыр түсті

3. Темір (III) гидроксиді қышқылмен әрекеттесіп темір нитратын түзеді.

2Fe(III) + 6HNO3--->2Fe(NO3)3 + 3H2

Fe(III) + 3NO3---> Fe (NO3)3

4.Темір (III) гидроксиді уақыт өткен сайын жеміріліге( тот басуға ) ұшырайды.