Спишіть, вставляючи пропущені букви. Щас…ливий, радіс…ний, шіс…надцять, облас…ний, безкорис…ливий, тиж…невий, чес…ний, хвас…ливий, швидкіс…ний, якіс…ний, кіс…лявий, доблес…ний, захис…ний, зап’яс…ний, заздріс…ний, ціліс…ний, проїз…ний, корис…ний, хворос…няк.
Ответ проверен экспертом
5/5 (1 оценка)
3
Кремская 3 месяца назад
Светило науки - 503 ответа - 3821 помощь

Спишіть, вставляючи пропущені букви: щасливий, радісний, шісТнадцять, обласний, безкорисливий, тижневий, чесний, хвасТливий, швидкісний, якісний, кісТлявий, доблесний, захисний, зап’ясТний, заздрісний, цілісний, проїзний, корисний, хворосТняк.