Візок масою 12кг, рухаючись із швидкістю 10м/с, наштовхується на нерухомий візок масою 20кг. Яку відстань візки пройдуть після зачеплення, якщо зупинились вони через 2с? Вважайте рух після зіткнення до зупинки рівноприскореним.
Ответ проверен экспертом
3/5 (7 оценок)
8
triolana 2 года назад
Светило науки - 26632 ответа - 388270 раз оказано помощи

По закону сохранения импульса:

[tex]m_1v_1=m_1v_0+m_2v_0\ \ v_0=dfrac{m_1v_1}{m_1+m_2}=dfrac{12times10}{12+20}=3.75[/tex] м/с


Так как движение после столкновения до остановки равноускоренное, то расстояние

[tex]S=dfrac{v_0t}{2}=dfrac{3.75times 2}{2}=3.75[/tex] м