Обчисліть масу нерозчинної сполуки яка утворюється при додаванні до розчину масою 340 г з масовою часткою аргентум 1 нітрату 2 % достатньої кількості калій хлориду вкажіть тип цієї реакції
Ответ проверен экспертом
4/5 (5 оценок)
6
mrvladimir2 2 года назад
Светило науки - 498 ответов - 59317 раз оказано помощи

Дано:

m(p.AgNO₃) = 340 г

ω(AgNO₃) = 2% або 0,02

Знайти:

m(AgCl) - ?

Розв'язок.

m(AgNO₃) = m(p.AgNO₃)*ω(AgNO₃) = 340 г*0,02 = 6,8 г

М(AgNO₃) = 170 г/моль

n(AgNO₃) = m(AgNO₃)/M(AgNO₃) = 6,8 г/170 г/моль = 0,04 моль

М(AgCl) = 143.5 г/моль

AgNO₃+KCl = AgCl↓ + KNO₃

З рівняння реакції бачимо, що n(AgCl)=n(AgNO₃) = 0.04 моль

m(AgCl)=n(AgCl)*M(AgCl) = 0,04 моль*143,5 г/моль = 5,74 г

Відповідь: 5,74 г