Мусіць, ніхто не ведае дакладна, калі чалавек упершыню заспяваў, але кожны разумее, што адбылося такое вельмі даўно. Хутчэй за ўсё тады, калі чалавек не ўмеў яшчэ гаварыць. Толькі я ўпэўнены, што першая песня прыйшла да яго абавязкова раніцаю…


Наогул, чалавек у сваіх адкрыццях часта ішоў ад казак. Спачатку ў сваіх казках ён выдумляў нешта нерэальнае, але вельмі патрэбнае яму, а потым настойліва шукаў, каб
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ КТО ЗНАЕТ??? ОТКУДА ЭТО??
Ответ
0/5 (0 оценок)
0
6755175 2 года назад
Светило науки - 31 ответ - 1693 помощи

НАЧАЛО....Сёння свет захапiу́ся дакладнымi навукамi. Гуманiтарныя сцiпла адышлiся у́бок, у цень i адтуль насцярожана сочаць, як людзi гуляюць у лiчбы. Спалохалiся нават вучоныя. Захапленне дакладнымi навукамi i непавага да гуманiтарных...Цi не значыць гэта, што халодная разважлiвасць робата, надзеленага фенаменальнай здольнасцю запамiнаць лiчбы, з цягам часу назау́сёды блакiруе сэрца i не дасць яму магчымасцi  выпраменьваць дабрыню, захапленне, здзiу́ленне i нават лёгкi чалавечы смутак, якi таксама патрэбен пау́нацэннаму здароваму арганiзму, як i радасць? Колькi стагодзяу́ iшоу́ да гэтага чалавек?   ДАЛЕЕ  ВСЁ ТО, ЧТО У ВАС НАПИСАНО. В КОНЦЕ ТЕКСА УКАЗАНО...Паводле Янкi Сiпакова....САМ ТЕКСТ НАЗЫВАЕТСЯ "Радасць адкрыцця".    

6755175 2 года назад

НАША СЛОВА нумар 6 (1261), 10 лютага 2016г......там находился этот текст